Opbouw alarmsysteem

Home Opbouw alarmsysteem
De structuur van een alarmsysteem

Onze inbraakpanelen kenmerken zich door een ongekend vergaande flexibiliteit. Wij leveren uitsluitend A-kwaliteit systemen van diverse topmerken in verschillende uitvoeringen. Grofweg kunnen we de systemen in drie categorieën verdelen:

  1. systemen waarbij de gehele installatie middels kabels met elkaar wordt verbonden;
  2. systemen waarbij de de onderlinge communicatie tussen de diverse componenten volledig draadloos verloopt;
  3. systemen waarbij de gehele installatie in principe middels kabels met elkaar wordt verbonden, maar waarbij de locaties waar het aanbrengen van de bekabeling dermate arbeidsintensief is, draadloos worden uitgevoerd; met deze systemen zijn wij dus in staat om, binnen één systeem, een combinatie te creëren tussen bedrade en draadloze componenten.

Met name bij het beveiligen van woonhuizen kan dit tot grote tijdsbesparingen leiden (lees: financiële besparing/lagere investering) omdat we tijdens de montagewerkzaamheden enorm veel tijd uitsparen met het aanleggen van de bekabeling.

Bij bedrijven daarentegen, is het over het algemeen iets makkelijker om bekabeling uit het zicht weg te werken door de aanwezigheid van bijvoorbeeld kabelgoten en/of systeemplafonds.

De centrale:

 

De gehele beveiliging draait om de centrale, oftewel de CCS (Centrale Controle en Stuureenheid). De centrale is als het ware het hart van het systeem, oftewel de motor. De centrale is over het algemeen in een metalen kast ondergebracht vanwege de mechanische weerstand tegen manipulatie.

In sommige gevallen zijn centrales opgebouwd rondom een kunststof behuizing, maar dan wordt hier slagvast polycarbonaat voor gebruikt in verband met de relatief hoge mechanische weerstand van dit materiaal.

De centrale wordt over het algemeen in de meterkast van een object geplaatst, maar het zou vanwege diverse redenen in bepaalde situaties beter kunnen zijn om de centrale op een andere locatie te plaatsen.

Over het algemeen zijn de communicatiemodules ook in de centrale ondergebracht. Deze modules dragen, ingeval van een calamiteit, zorg voor de communicatie vanuit het object naar de “buitenwereld”. Dat kan de meldkamer zijn, maar ook een cloud-service van waaruit u een zogenaamde push-melding ontvangt op uw smartphone.

Standaard heeft een centrale een bepaalde capaciteit om detectoren aan te sluiten. Vaak kunnen er in basis maximaal 8 detectoren op een centrale aangesloten worden. Door het toepassen van additionele modules (zogenaamde zone uitbreidingen) kan het aantal ingangen verhoogd worden.

Ook de stroomvoorziening ten behoeve van de externe componenten wordt vanuit de centrale verzorgd. Over het algemeen werken alle extern toegepaste componenten op een gelijkspanning van 12 Volt. De centrale wordt vanuit uw meterkast gevoed met een wisselspanning van 230 Volt.

Binnen de centrale is dus een voeding opgenomen welke de wisselspanning van 230 Volt converteert naar een gelijkstroom van 12 Volt. Bij grote installaties (lees: systemen welke uit veel componenten bestaan) worden naast de voeding vanuit de centrale over het algemeen meerdere steunvoedingen geplaatst.

Eén reden is uiteraard dat de centrale niet overbelast wordt, een andere reden is dat de stroom naar de betreffende componenten niet over lange afstanden getransporteerd behoeft te worden.

Zowel de centrale als de steunvoedingen zijn voorzien van noodstroomaccu’s. Deze dragen zorg voor de stroomvoorziening, indien de 230 Volt wisselspanning tijdelijk niet aanwezig is, hetzij door een storing maar dit kan natuurlijk ook voorkomen vanwege manipulatie.

Communicatiemodule via IP:

Een beveiligingssysteem kan gebruikt worden als standalone toepassing, waarbij er in geval van een alarm één of meerdere sirenes worden ingeschakeld, eventueel in combinatie met een flitslicht aan de buitenzijde van het object. In dit geval kiest u voor lokale alarmering.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid een abonnement bij een meldkamer af te sluiten. In dat geval wordt er ingeval van een alarm tevens een alarmmelding naar de meldkamer verzonden. De meldkamer zal vervolgens op haar beurt een vooraf afgesproken actie ondernemen. Liep de verbinding naar de meldmaker in het verleden over een analoge (PSTN) of digitale (ISDN) verbinding, tegenwoordig zetten we nagenoeg uitsluitend verbindingen op via het internet. In verreweg de meeste panden zijn namelijk geen andere verbindingen meer voor handen. Om de alarminstallatie nu te koppelen met het internet, is een zogenaamde LAN- of IP-koppeling benodigd.

Gezien het feit dat er tegenwoordig vrijwel uitsluitend glasvezel- en/of (A)DSL-verbindingen in een object aanwezig zijn, in combinatie met het gegeven dat vrijwel alle systemen welke geleverd worden op een meldkamer worden aangesloten, zijn er steeds meer fabrikanten die ervoor kiezen om de IP-aansluiting ‘onboard’ uit te voeren. Oftewel de IP-aansluiting is onlosmakelijk met het systeem verbonden.

Maar er zijn ook fabrikanten die ervoor kiezen de centrale in basis zo ‘kaal mogelijk’ uit te voeren, zodat de opdrachtgever zelf een keuze kan maken, en in dat enkele geval waarbij hij/zij ervoor kiest geen gebruik te maken van de meldkamer, dus ook niet onnodig behoeft te investeren in ongebruikte hardware.

Communicatiemodule via GSM/GPRS:

In objecten waar (tijdelijk) geen IP-verbinding beschikbaar is ten behoeve van de communicatie naar de meldkamer, maken we regelmatig gebruik van een zogenaamde GPRS verbinding. We bellen dan als het ware met een soort GSM-toestel naar de meldkamer in geval van een alarmsituatie. Denk hierbij ook aan tijdelijke alarmsystemen in de vorm van een bouwkeet, maar ook een beveiligd dierenverblijf ergens midden in het bos kan op deze manier communiceren. In dat geval praten we over een situatie waarbij de hoofdverbinding, oftewel de primaire verbinding via een mobiele aansluiting verloopt.

We kennen echter ook situaties waarbij we de mobiele aansluiting als back-up verbinding, oftewel secundaire verbinding gebruiken. In dat geval treedt deze verbinding alleen in werking indien de primaire verbinding is uitgevallen. Dat kan zijn vanwege een storing in het internet, maar uiteraard ook vanwege manipulatie.

En wat dacht u van een stroomstoring? Velen realiseren zich dat in eerste instantie niet, maar indien in uw huis of bedrijf sprake zou zijn van een eenvoudige stroomstoring, is de kans heel groot dat daarmee uw internet ook uitvalt. Werpt u maar eens een blik in een meterkast van tegenwoordig. Daarin bevinden zich vaak het modem, de router, de switch(es), een access-point en ga zo maar door. Stuk voor stuk apparatuur waar een stekker/adapter aan zit, oftewel apparatuur die direct uitvalt indien uw stroom uitvalt. Onze GPRS-converter neemt, mits op de juiste wijze aangesloten en geconfigureerd, binnen een mum van tijd de communicatie naar de buitenwereld over.

Hiervoor is echter wel een abonnement benodigd. Om van deze optie gebruik te kunnen maken, steken wij namelijk een zogenaamde M2M simkaart in de betreffende module. M2M staat voor Machine To Machine.

Indien u de de simkaart door ons laat plaatsen, heeft u alles bij één partij geregeld. De simkaarten zijn voorzien van een roaming-feature met zowel een connectiemogelijkheid voor alle Nederlandse, Belgische, Duitse als Luxemburgse netwerken. Dit heeft als voordeel dat wanneer een GSM-netwerk beschikbaar is, de simkaart automatisch voor het sterkst mogelijke netwerk kiest. Ook in de grensgebieden.

De simkaarten melden via een besloten netwerk. Voor deze oplossing wordt een Access Point Name (APN) ingericht, zodat de simkaarten alleen met de betreffende meldkamer kunnen communiceren. Het APN wordt via het bestaande glasvezelnetwerk van Tele2 bij de meldkamer binnen gebracht.

Spraak, sms, mms en internet zijn uitgeschakeld, zodat simkaarten alleen kunnen communiceren via GPRS. Hierdoor wordt misbruik van de simkaarten tot een minimum beperkt. Ze worden altijd geblokkeerd en in combinatie met een alarmcommunicatie overeenkomst geleverd. Is er geen sprake van een alarmcommunicatie overeenkomst, dan wordt de simkaart niet geactiveerd.

Ingangsmodules:

Door toepassing van een uitbreidingsmodule in de vorm van een zone uitbreiding kunnen we het aantal ingangen van een centrale verhogen. Met andere woorden: dan kunnen we meerdere detectoren op een centrale aansluiten.

In de tachtiger jaren van de vorige eeuw waren centrales vaak maar met twee of drie ingangen uitgerust. Achteraf was het dan heel lastig om te bepalen welke detector een alarm had veroorzaakt. Men configureerde het systeem zodanig dat er bijvoorbeeld per verdieping een alarm afgegeven werd, om toch nog enigszins een locatiebepaling te hebben. Ook de meldkamer had dus niet veel meer informatie dan ‘alarm begane grond’ of ‘alarm werkplaats’.

Tegenwoordig is het gebruikelijk om elke detector binnen een alarmsysteem op een separate zone (ingang) te koppelen. Het verhogen van het aantal ingangen van de centrale is kan niet onbeperkt plaats vinden. Elke centrale heeft een bepaalde maximale hoeveelheid ingangen welke afgehandeld kan worden.

Vaak ziet men dat centrale’s maximaal 32 zones kunnen afhandelen (oftewel drie extra ingangsmodules aangesloten kunnen worden), oplopend tot 512 of 1024.

Uitgangsmodules:

Door toepassing van een uitbreidingsmodule in de vorm van een zogenaamde relaismodule kunnen we het aantal uitgangen aan de centrale toevoegen. Vaak is een centrale standaard maar uitgerust met één of twee uitgangen welke gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld een sirene of een flitslamp in te schakelen.

Maar stel dat we nu veel meer willen gaan schakelen? De achterdeur automatisch op slot indien het alarm ingeschakeld staat? Het antwoordapparaat automatisch aanzetten of de heaters in het magazijn juist uitzetten? Of de geluidsinstallatie in een bedrijf automatisch uitschakelen? Of de automatische toegangshekken blokkeren? Wij kunnen ook gewoon uw airco uitschakelen zodra de laatste persoon het pand verlaat, zodat deze ‘stroomvreters’ tijdens uw afwezigheid niet het hele weekend aan blijven staan. Een andere optie is het inschakelen van de verlichting in de entreehal, wanneer u de buitendeur opent terwijl het buiten nog donker is.

En een verzekeraar vindt het bijzonder prettig, wanneer er sprake is van een verhoogd risico op een zogenaamde ‘snelkraak’, indien wij er voor zorgen dat een mogelijke inbreker de roldeuren niet kan openen, zolang het alarm niet is uitgeschakeld. Op deze manier voorkomen we dat een inbreker naar binnen rent, direct de roldeur omhoog doet, en bijvoorbeeld een gereedstaande aanhangwagen aankoppelt.

En sinds elk alarm te bedienen is middels een App op uw smartphone of tablet, kunt u zich voorstellen dat het ook heel gemakkelijk is indien u ‘op afstand’ op een knopje op uw telefoon drukt, en dat wij in uw pand iets in- of uit kunnen schakelen. Het maakt werkelijk niet meer uit, de mogelijkheden zijn eindeloos.

Zodra we voor dit soort opties kiezen, dan komen we heel dicht in de buurt van een stukje domotica integratie. Al spreken we hier nog steeds van een ‘koppeling in basis’, toch dragen we al zorg voor automatisering van bepaalde processen via het alarmsysteem.

Draadloosmodules:

Door het toevoegen van één of meerdere draadloosmodules aan een centrale, kan een combinatie gemaakt worden van draadloze en bedrade detectoren. Men kan er bijvoorbeeld voor kiezen om, in een bestaand object waar het in een bepaald gedeelte moeilijk c.q. onmogelijk is om infrastructuur uit het zicht aan te brengen, in dat gedeelte van het object te kiezen voor draadloze detectoren.

De kwaliteit van deze detectoren, maar met name de kwaliteit van de draadloze gegevensoverdracht is de laatste jaren significant verbeterd. Indien men kiest voor draadloze componenten van een goede kwaliteit, is deze vorm van detectie zeker zo betrouwbaar dan een detector welke via een draad met de centrale verbonden is.

Tot een bepaalde risicoklasse mogen wij dit soort draadloze detectie ook toepassen, indien er sprake is van een eis tot beveiliging van uw assuradeur.

Wel dient men rekening te houden met gebruikers(on)gemak. Vanwege het feit dat er geen bekabeling naar deze detectoren loopt, is er dus ook geen stroom vanuit de centrale kast voor handen. Daarom worden deze detectoren voorzien van één of meerdere (afhankelijk van het type detector) batterijtjes, die voor de energie zorgen.

Deze batterijen gaan over het algemeen één à twee jaar mee. Zodra een detector vaststelt dat zijn eigen batterijtje leeg begint te raken, geeft deze al zo’n vier weken van te voren een bericht aan de centrale af, en de centrale zorgt er dan voor dat er een tekst in het display en via de App op de smartphone verschijnt, dat het batterijtje van die specifieke detector bijna leeg is.

Er zijn tegenwoordig, afhankelijk van het merk apparatuur, allerlei draadloze detectoren leverbaar. Denkt u hierbij aan bewegingsmelders, rookmelders, raam- of deurcontacten, koolmonoxide melders, bedieningseenheden, overval- en/of medisch assistentiezenders, buitendetectie (object benaderingsalarm), waterdetectoren en ga zo maar door.

Toegangsmodules:

Via een toegangsmodule zijn wij in staat één of meerdere kaartlezers te verbinden met het beveiligingssysteem.Via een kaartlezer kan men binnen het systeem ‘iets’ bedienen door het aanbieden van een geautoriseerde proximity tag bij de lezer, oftewel in de volksmond een druppel genoemd welke u aan uw sleutelbos hangt.

Men kan bijvoorbeeld (een gedeelte) van het alarmsysteem in- of uitschakelen, waardoor de kans op bedieningsfouten, met name bij mensen die het systeem zelden gebruiken, enorm geminimaliseerd wordt. Maar ook kan men een kaartlezer gebruiken om een deur te openen.

En aan deze opening kunnen wij vervolgens softwarematig weer allerlei autorisatieniveaus hangen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een deur die alleen open kan/mag, indien het alarm is uitgeschakeld. Of alleen op maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 17:00 uur. Of allen door mensen van de directie en het kantoor, maar niet door iemand van het productiepersoneel. Of een combinatie van de hier genoemde drie voorwaarden. Of, of, of…..

De mogelijkheden op het specifieke gebied van toegangsverlening zijn nagenoeg eindeloos. We hebben diverse kaartlezers welke we toe kunnen passen: waterdicht, slagvast, binnenlezers, inbouw, opbouw, groot, klein, wit, zwart. Ook hierin is de keuze nagenoeg onbeperkt.

In veel gevallen zijn wij in staat om de tags (druppels) die u binnen uw bedrijf reeds in gebruik hebt voor bijvoorbeeld personeelsregistratie, te integreren met onze beveiliging, waardoor u geen extra tags behoeft aan te schaffen.

De uitbreiding welke wij hier omschrijven mag echter niet worden verward met een toegangscontrolesysteem. Wij spreken liever over toegangsverlening. Opties zoals bijvoorbeeld anti-pass back, caller-ID lezers, aanwezigheidsregistratie conform BHV-richtlijnen en tourniquet modus zijn niet te integreren binnen dit soort systemen. Mocht u daar interesse in hebben, dan verwijzen wij u graag naar onze pagina toegangscontrolesystemen.

Domoticamodules:

Wij hebben als SafetyCom enorm veel ervaring met het ontwerpen en integreren van domotica toepassingen.binnen de inbraakbeveiliging, of andersom zo u wilt: een integratie van het inbraakbeveiligingssysteem binnen uw domotica.

U kunt zich voorstellen dat het voor een domotica systeem ‘prettig’ is, zo niet onontbeerlijk voor een juiste integratie om op de hoogte te zijn van de diverse statussen van het inbraakbeveiligingssysteem. Het domotica systeem wil bijvoorbeeld weten welke ramen of deuren open staan, of het alarm in- of uitgeschakeld staat, of staat het alarm misschien in de slaapstand? Of staat de poort misschien open?

Maar het domotica systeem wil wellicht ook commando’s terug sturen aan het beveiligingssysteem. U geeft middels het touchscreen in de entreehal aan dat u gaat slapen,  de domotica bedient in dat geval wellicht de thermostaten, de verlichting, de gordijnen, de ramen en deuren, maar schakelt ook de beveiliging voor u in.

Bij dit soort systemen, waar sprake is van verregaande integratie, vinden er constant informatiestromen plaats tussen de brand- en inbraakbeveiligingsinstallatie en het domotica systeem en vice versa.

 

Wereldwijd is een bepaalde ‘standaard spreektaal’ oftewel een protocol vastgelegd voor domotica systemen, het zogenaamde KNX-protocol. KNX is een open standaard op het gebied van huis- en gebouwautomatisering oftewel Domotica. Inmiddels maken er al 400 fabrikanten (met allemaal hun eigen specialisme) gebruik van deze standaard en produceren apparaten die werken volgens het KNX-protocol. Dit heeft er inmiddels voor gezorgd dat er meer dan 7000 KNX gecertificeerde producten voor verschillende toepassingsgebieden op de markt zijn. Deze producten kunnen – wanneer ze zijn opgenomen in een netwerk- dus met elkaar communiceren. Ze spreken immers dezelfde “taal”.

Steunvoedingen:

Wanneer er dermate veel componenten worden toegepast om een object te beveiligen, en daardoor de totale stroomafname van alle afnemers bij elkaar boven de kritische grens komt, is het noodzakelijk om, verspreid over het object, één of meerdere steunvoeding op te nemen.

Op die manier kan men ook de kabelafstanden beperken. Men behoeft nu namelijk niet meer elk kabeltje naar de centrale te leggen, maar kan op lokale punten (waar een voeding geplaatst is) voedingsspanning afnemen.

Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat bij een stroomuitval het beveiligingssysteem blijft functioneren.

Omdat elke steunvoeding is voorzien van een accu, oftewel een noodstroombatterij, is er door het toepassen van steunvoedingen meer accucapaciteit aanwezig, en dus blijft het systeem bij een stroomuitval langer in parate staat.

Noodstroomvoorziening / accu’s:

Elk inbraakbeveiligingssysteem is voorzien van een noodstroomvoorziening in de vorm van één of meerdere accu’s. Deze accu’s zorgen er voor dat het gehele systeem in geval van een storing of manipulatie nog minimaal een bepaalde periode in parate staat blijft.

Normaal wordt uitgegaan van een periode van minimaal 24 uur, waarbij het alarmsysteem na die 24 uur nog steeds in staat zou moeten zijn om alle aanwezige alarmgevers (sirenes en flitslichten) minimaal 3 minuten op vol vermogen aan te schakelen, en daarnaast nog een melding aan de meldkamer door moet kunnen geven.

De minimale werkingstijd na stroomuitval wordt ook vaak aangeduid als de autonomietijd van een systeem. Bij grotere systemen dient men dus ook vaak meerdere accu’s verdeeld over het systeem te plaatsen, teneinde deze autonomietijd te behalen.

Bedieningseenheden:

Bedieningspanelen zijn er werkelijk in alle soorten, kleuren en maten. Uitgevoerd met druktoetsen, of als touchscreen. Ze zijn leverbaar als inbouw- of als opbouwpaneel. Sommige inbouwuitvoeringen kunnen wij nagenoeg gelijk met het stucwerk plaatsen. Er zijn ook uitvoeringen waarin een zogenaamde proximity lezer geïntegreerd is. Bij die bedieningen kunt u het alarm zowel via een code, als via een druppel bedienen.

De keuze voor een bepaalde bediening is allereerst afhankelijk van het merk installatie waarvoor wordt gekozen. Tegenwoordig merken wij steeds meer dat, vooral in de residentiële omgeving, de keuze voor een bepaald alarmsysteem wordt gemaakt op basis van esthetische gronden. “Die bediening wil ik graag, die ziet er mooi uit”. Dan is het onze taak als SafetyCom om te kijken in hoeverre we de installatie bij de bediening af kunnen stemmen in plaats van andersom.

In wezen is dat ook een vrij logische ontwikkeling. Mensen kiezen bij de bouw van een huis steeds vaker voor design componenten. Niet alleen het toegepaste schakelmateriaal wordt steeds luxer, ook de design radiator, de LED wandarmaturen, en de deurklinken worden ‘opgeschaald’. Dan kan het alarmsysteem uiteraard niet achter blijven. Het is toch vaak één van de eerste dingen die je ziet wanneer je een huis binnenkomt, dan wil je wel dat daar geen foeilelijk apparaat aan de muur hangt, maar dat er op z’n minst een beetje gelikt uitziet.

Bij zakelijke toepassingen ziet men vaak dat er toch iets functioneler naar de bediening gekeken wordt, en is met name gebruikersgemak vaak van doorslaggevende aard bij een keuze voor een bepaalde soort of uitvoering.

De bediening wordt gebruikt om het alarm, of een gedeelte daarvan, in- en uit te schakelen. Maar de bediening wordt ook gebruikt om de huidige status af te lezen, bijvoorbeeld of er nog ergens een raam of deur in huis open staat.

Maar er is nog een hele belangrijke toepassing. Stel, u ligt in bed en hebt de begane grond van uw woonhuis ingeschakeld, terwijl u op de eerste verdieping verblijft. Nu gaat midden in de nacht om 3:00 uur het alarm af. Voordat u gehaast in uw onderbroek naar beneden rent om het alarm af te gaan zetten, zou het toch bijzonder prettig zijn, indien u gewoon boven in de slaapkamer kunt blijven, de toegangsdeur af kunt sluiten, en op het display van de bediening aflezen waardoor het alarm is veroorzaakt.

Stel dat u via het display afleest dat de deur van de bijkeuken open staat, de tussendeur van de keuken naar de woonkamer is geopend en dat er vervolgens een beweging in de entreehal wordt geregistreerd. Zegt u nu zelf. Dit leest u toch liever vanuit uw slaapkamer af, dan wanneer u beneden in de entreehal staat met uw gezicht naar de muur? Om die reden adviseren wij altijd om ook een bedieningseenheid op de eerste verdieping op te nemen, zodat u niet verplicht wordt ‘als een dolle naar beneden te rennen’ wanneer het alarm af zou gaan in afwachting van hetgeen u daar tegen gaat komen.

Eén van de voorschriften welke conform de regelgeving aan bedieningen wordt gesteld, is dat de status van een alarmsysteem (bijvoorbeeld het wel of niet ingeschakeld zijn) niet van buiten het beveiligde object kan worden afgelezen. We willen natuurlijk geen rood lampje laten branden wat men van buitenaf heel gemakkelijk kan zien. Dat kan op meerdere manieren bereikt worden.

Als eerste uiteraard door de bedieningseenheid zodanig te projecteren, waardoor deze van buitenaf niet zichtbaar is. Dit is echter niet altijd een optie, omdat bijvoorbeeld de entreehal van een huis vaak is voorzien van diverse ramen, waardoor de bediening altijd wel op de één of andere manier van buitenaf zichtbaar is.

Een tweede optie, en wellicht een vele betere, is om de bediening zodanig te configureren dat deze ‘in slaap valt’ wanneer die niet gebruikt wordt. Met andere woorden, wanneer u de voordeur opent als u thuis komt schakelt de bediening in en drukt u de benodigde commando’s op het alarm in, of biedt uw druppel aan, waarna de volledige bediening na bijvoorbeeld na 30 seconden wederom naar stand-by schakelt.

Een ander belangrijk advies wat wij onze klanten altijd meegeven: zorg dat de locatie zodanig gekozen wordt, dat de bediening tijdens het toetsen rechts van uw lichaam hangt, dus niet zodanig wegstoppen achter de jassen in de garderobe, waardoor men met de linkse hand de code in moet toetsen. Dat is puur een praktische aangelegenheid, maar gebruikers vinden het over het algemeen psychologisch niet prettig om met links iets in te drukken.

Houdt er tevens rekening mee dat de bediening niet al te hoog gehangen wordt. Nu kan u wel 1 meter 92 zijn, waardoor het prettig is om de bediening toch wat hoger te plaatsen.  Maar uw opgroeiende kinderen gaan het alarm ook gebruiken wanneer ze 8 à 10 jaar oud zijn (of wellicht nog veel eerder), en dan is het prettig wanneer zij ook af kunnen lezen wat er in het display verschijnt. 1,55 meter gemeten van de grond voor het hart van de bediening wordt over het algemeen als een prima hoogte ervaren.

Als laatste willen we u nog wijzen op een zeer actueel risico wat vaak over het hoofd wordt gezien. Steeds meer gebruikers kiezen er tegenwoordig voor om het alarm door te laten koppelen naar hun smartphone. Zodra deze koppeling actief is, ontstaat de mogelijkheid om het gehele alarm ‘op afstand’ via een App van waar ook ter wereld te bedienen.

U maakt van uw telefoon als het ware een verlengstuk van uw beveiliging, waardoor u een additioneel bedieningspaneel creëert. Uw assuradeur is hier helemaal niet blij mee en uiteraard terecht. Indien uw telefoon ‘ergens rondslingert’ ligt daar buitenshuis dus ook de bediening van uw alarmsysteem. En nog maar helemaal te zwijgen over een virus waarbij iemand de bediening van uw telefoon op afstand overneemt. Hoe zuur zou het zijn indien iemand inbreekt op uw telefoon, vervolgens het alarm bij u thuis uitschakelt via de App, en vervolgens nog een keer bij u thuis inbreekt?

Niet in alle situaties is het toegestaan om uw alarm via een App te bedienen. Zodra er sprake is van hogere risico’s is dat absoluut niet toegestaan. Houdt daar rekening mee. Het versturen van een pushmelding naar uw smartphone in geval van een alarmmelding staat daar los van. Dat is wel toegestaan.Om er zeker van te zijn wat er in uw specifieke situatie is toegestaan, adviseren wij u om contact met ons op te nemen.

Detectiemiddelen binnenshuis:

Raam- of deurcontacten:

Er bestaan honderden manieren om een raam of deur te beveiligen, maar er is maar één manier de beste in een bepaalde situatie. We hebben contacten geschikt voor inbouw-, en voor opbouwmontage. Maar zo bestaan er ook contacten voor houten, kunststof, aluminium en stalen kozijnen. Voor draaideuren en voor schuifpuien. Voor garagedeuren en voor overheaddeuren.

We kunnen daarnaast zelfs bepalen of een bepaalde deur daadwerkelijk op slot is, middels een sluitkomdetectie. Elke situatie vraagt om zijn eigen oplossing. Indien een contact in een zogenaamde opbouwuitvoering wordt geplaatst, kan u de door u gewenste kleur opgeven.

Een inbouwcontact wordt volledig onzichtbaar weggewerkt, dus daarvan is de materiaalkleur niet van belang.

Bij bedrijven worden over het algemeen alle ramen en deuren op de begane grond beveiligd, en tevens de ramen op een eventuele verdieping grenzend aan een plat dak. Bij woonhuizen worden over het algemeen alle toegangsdeuren op de begane grond beveiligd. Maar nogmaals, elke opdrachtgever heeft zijn/haar eigen wensen, en elke situatie is anders. Er bestaan in dit geval dus meer uitzonderingen dan regels.

Slapen particulieren op de begane grond, en zijn er rolluiken aanwezig, dan gaan wij er vaak toe over, om de rolluiken aan de buitenzijde van de woning te beveiligen. Het alarm gaat dan al af bij het openen van het rolluik, oftewel al voordat een mogelijke inbreker u in uw slaap verrast door ongeregistreerd uw slaapkamer te betreden.

Vervolgens bestaan er ook nog raam- of deurcontacten in verschillende beveiligingsklassen. Hiervan is de toepassing weer afhankelijk van het door u gelopen risico.  Het verschil tussen een zogenaamd Grade II en Grade III contact zit hem in het feit dat een Grade III contact niet ‘van de wijs’ gebracht kan worden, door een tweede magneet in de nabijheid van het alarmcontact te houden.

Indien gesproken wordt over een zogenaamde voorgepolariseerde magneetdetectie, dan betekent dit dat de afstand tussen de magneet en het contact vast is. De magneet wordt bijvoorbeeld op 23 mm afstand van het contact gemonteerd. Indien deze afstand (de zogenaamde gap-width) wijzigt naar minder dan 21mm of meer dan 25mm dan ontstaat er een alarmsituatie. ook deze vorm van detectie is bijzonder lastig te saboteren.

 

 

Trildetectie:

De trillingsdetector wordt over het algemeen, naast een magneetbeveiliging, aanvullend op een deur geplaatst, wanneer die betreffende deur daar aanleiding toe geeft. Dat kan uiteraard te maken hebben met de materialen die achter die deur opgeslagen liggen, maar ook met de ligging van de deur binnen het object.

Daarnaast worden dit soort detectoren ook toegepast op muren, indien het vermoeden bestaat gezien het aanwezige risico, dat deze betreffende muur tijdens een inbraak aangevallen zou kunnen worden. Vaak betreft het hier dan ruimtes met een verhoogd risico, waarbij andere detectiemethoden in dat specifieke geval om bepaalde redenen niet toepasbaar zijn.

Daarnaast bestaan er nog hele specifieke uitvoeringen: de zogenaamde seismische detectoren. Deze worden met name gebruikt om 24/7 bijvoorbeeld kluizen, nachtdeposito’s, ticket en geldautomaten te beveiligen. De detectoren welke wij toepassen zijn uitgerust met een hoog performante gepatenteerd ‘SENSTEC’ sensor, De digitale signaalverwerking zorgt daarbij voor een betrouwbare herkenning van alle aanvalstypes: Explosies, aanvallen met behulp van diamantboren, mechanische en hydraulische druktoestellen, snijbranders ,waterjets en zelfs thermische lansen. Dit gecombineerd met een zeer hoge immuniteit tegen valse alarmen maakt onze detectoren tot de beste seismische detectoren welke vandaag de dag verkrijgbaar zijn.

 

 

Bewegingsdetectie:

 

De bewegingsmelder raken we niet over uitgepraat. Daar zouden we werkelijk een avondvullend programma aan kunnen wijden, en dan hebben we alleen nog maar de meestvoorkomende situaties bij benadering besproken. Het allerbelangrijkste voor u om te weten, is dat de bewegingsmelder over het algemeen de oorzaak van een ongewenst alarm (vals alarm) is.

Daarbij krijgt de bewegingsmelder ook meestal de schuld van de klant, wat in de meeste gevallen volledig onterecht is. Het is de schuld van degene die bij het ontwerpen van een alarm de verkeerde melder op de verkeerde plaats geprojecteerd heeft. Het zou te ver gaan, om op deze plek heel diep in te gaan op de projectering van bewegingsmelders, maar we kunnen u verzekeren dat het hier een specialisme betreft waarvoor veel kennis en ervaring vereist is. Tijdens een adviesgesprek besteden we wel veel tijd aan de uitleg inzake de werking en met name de ‘niet-werking’ van een bewegingsmelder, zodat u zelf mee kunt denken, en onze denkwijze qua projectering een heel eind kunt volgen.

Het bezuinigen op bewegingsmelders is absoluut een garantie op ongewenste alarmeringen in de toekomst!

Bij het projecteren van een bewegingsmelder dient men rekening te houden met de aanwezigheid van een open haard / houtkachel, de aanwezigheid van convectorputten of dauerluft ventilatieroosters, het toegepaste materiaal van de vloerbedekking, de draaiing van de zon, de plaatsing van de brievenbus, de toepassing van zogenaamde plaatradiatoren in combinatie met een programmeerbare thermostaat, de positie van externe stoorbronnen, zoals fluorescentieverlichting, WiFi access points, een magnetron, etc. Daarnaast houden wij tijdens een zogenaamde site-survey nog rekening met honderden extra factoren, puur op basis van gevoel en ervaring.

Er bestaan melders met een detectiebereik van 5 meter tot en met 110 meter, en dat dan weer in combinatie met een openingshoek van 8° tot en met 135°. Zo bestaan er ook melders met ingebouwde camera’s of speciale uitvoeringen voor buitentoepassing. Er bestaan melders welke geschikt zijn voor montage tegen de wand, andere melders zijn daarentegen weer specifiek ontwikkeld voor plafondmontage.Onze adviseur vertelt u daar graag meer over.

 

 

Glasbreukmelders:

Glasbreuk is natuurlijk ook een belangrijk aspect om rekening mee te houden. Een inbreker die een ruit inslaat en vervolgens door de ontstane opening naar binnen kruipt komt nagenoeg nooit voor. Een inbreker gaat over het algemeen voorzichtig te werk. Hij wil zich uiteraard niet bezeren en al helemaal geen DNA achterlaten in de vorm van bloed omdat hij zich gesneden heeft aan een stuk uitstekend glas. Wat wij in de praktijk echter wel regelmatig tegenkomen, zijn inbraken waarbij een inbreker een stuk van een ruit wegneemt, om vervolgens vanaf buiten een raam- of deurbediening te bereiken, en zich zodanig een toegang kan verschaffen.

Vroeger werd een raam voorzien van een soort aluminiumfolie tape, waarbij het alarm direct werd geactiveerd, wanneer de strip van tape onderbroken werd. In de praktijk kwam het er echter op neer dat het alarm steevast afging nadat de ramen gewassen waren.Daarna kwamen de vierkante witte blokjes, welke we met een beetje lijm in de hoek van het het raam aanbrachten. Zodra het raam ingegooid werd, zou het blokje wel gaan schudden, en het bolletje kwik wat aan de binnenzijde van het blokje zat, zou voor een elektronisch contact zorg dragen. Ook dat was niet de meest betrouwbare vorm van detecteren, maar bij gebrek aan beter…

Tegenwoordig maken we gebruik van zogenaamde twee stadia microprocessor gestuurde akoestische glasbreukmicrofoons. Deze melders worden ook niet meer op het raam bevestigd, maar kunnen wij buiten zicht in een bepaalde ruimte monteren. Een melder is ongeveer net zo groot als een pakje sigaretten.  De detector wil eerst een doffe dreun horen, en vervolgens het geluid van het breken of scheuren van het glas. Wij noemen dat het huilen van het glas.Nadat beide stadia in de juiste volgorde doorlopen zijn binnen een bepaald tijdsbestek (over het algemeen zo’n 0,3 seconde), gaat de detector over tot de alarmfase. Het bereik van een detector bedraagt zo’n 7 à 10 meter rondom de detector. Let op! Er zijn maar heel weinig uitvoeringen welke geschikt zijn voor toepassing in combinatie met gelaagd of gelamineerd glas. Voorts treffen wij in winkels vaak reclamebanners van folie aan welke op de ramen geplakt zijn. In die gevallen heeft het geen enkele zin om een akoestische glasbreukmicrofoon toe te passen.

 

 

Overval- en/of assistentiedrukknop:

Iets waar we liever niet bij stil staan is het risico van een penibele situatie waarbij we zo snel mogelijk om externe hulp willen vragen. Dit kan een overvalsituatie zijn, maar uiteraard ook een medisch alarm. Er zijn vele situaties denkbaar waarbij u met een eenvoudige druk op een knop hulp in wilt roepen.

In geval van een overvalsituatie wordt gekozen voor een zogenaamde stille alarmering. U druk op de knop, en er wordt vervolgens direct een bericht verstuurd aan de meldkamer. In veel gevallen wordt deze optie uitgevoerd in combinatie met een camera ter plaatse.

Door het indrukken van de knop wordt er ook direct een beeldverbinding opgebouwd naar de meldkamer. Hierdoor kan de centralist live meekijken en live verslag uitbrengen van de de situatie aan bijvoorbeeld de politie die onderweg is naar uw locatie.

De overvalknoppen zijn vaak zodanig uitgerust dat u twee toetsen gelijktijdig in moet drukken om een melding te genereren. Eén en ander uiteraard om te voorkomen dat u per ongeluk op de knop zou drukken met alle gevolgen van dien.

Een andere toepassing is de assistentieschakelaar. In dat geval kunt u bijvoorbeeld medische assistentie aanvragen door het indrukken van de knop. Hoe de meldkamer hierop dient te reageren, leggen we vooraf samen met u vast.

U kunt bijvoorbeeld aangeven dat u graag wilt dat de meldkamer uw buurvrouw waarschuwt na een toetsindruk. Mocht zij niet bereikbaar zijn moeten ze uw zoon of dochter bellen. Lukt dat niet dan staat uw huisarts op de lijst.

En het is nooit onverstandig om als laatste ook nog de plaatselijke politie op te geven, zodat u er zeker van kunt zijn dat er altijd iemand bereikbaar is om hulp te verlenen in geval van nood.

Wanneer u kiest voor de optie medisch assistentie, adviseren wij u gebruik te maken van een draadloze hand- of halszender. Deze kunt u namelijk door de gehele woning bij u dragen.

Onze zenders zijn zelfs waterdicht, waardoor u de zender gewoon om kunt houden in bad of tijdens het douchen. Het plaatsen van een extra zender 5 cm boven de vloer van de badkamer is dringend aan te bevelen. Mocht u vallen of uitglijden in de badkamer kunt u in de meeste gevallen nog naar de alarmknop tijgeren.

 

 

Branddetectie:

 

De rookmelder mag natuurlijk ook niet vergeten worden bij het ontwerpen van een installatie. Nu is de plaatsing van rookmelders op strategische plaatsen in een woonhuis natuurlijk al gewoon verplicht conform bouwbesluit. Woningen gebouwd na 2003 moeten zijn voorzien van rookmelders. Ook in het Bouwbesluit-2012 is deze verplichting weer opgenomen. Over de juiste plaats en toepassing bestaan nog veel misverstanden.

Het Bouwbesluit 2012, de wettelijke basis waaraan bouwwerken in Nederland moeten voldoen, schrijft in artikel 6.21 voor dat bij nieuwbouw van ruimten met een woonfunctie rookmelders moeten worden toegepast. Het eerste misverstand is dat deze bepaling niet alleen maar geldt voor nieuwbouw woningen maar voor alle nieuw te bouwen ruimten met een woonfunctie.

Dat zijn bijvoorbeeld ook locaties voor verhuur van (studenten)kamers. Meer specifiek gaat het om wat men noemt “besloten ruimten waardoor een vluchtroute voert”. Verder schrijft het Bouwbesluit voor dat de toe te passen rookmelders moeten voldoen aan de norm NEN-2555 “Rookmelders voor woonfuncties”.

In het Bouwbesluit is bepaald dat de loopafstand van de gehele vluchtroute vanuit een verblijfsruimte tot aan een uitgang van de woonfunctie in principe niet meer dan 20 meter mag bedragen en rookvrij moet zijn. Die uitgang hoeft dus niet altijd de voordeur te zijn. Het gaat daarbij om een uitgang naar buiten waar gevlucht kan worden naar open terrein. Een balkon wordt daarbij niet gezien als open terrein.

Elke besloten ruimte waardoor de rookvrije vluchtroute loopt moet u voorzien van een rookmelder. In een woning is dat meestal alleen de overloop, gang en de hal. Maar als bijvoorbeeld uw bijkeuken alleen via de woonkamer kan worden verlaten moet in de woonkamer ook een rookmelder worden geplaatst. Die woonkamer is dan immers onderdeel van de vluchtroute. In grotere woningen kan de totale lengte van de vluchtweg soms toch meer dan 20 meter zijn. In dat geval moet u meerdere rookmelders op de vluchtroute aanbrengen.

Normaliter worden de rookmelders in een woning tijdens de bouw al door uw elektricien geplaatst, aangesloten op 230 Volt en onderling doorgekoppeld. Eén en ander vanwege het feit dat alle melders moeten gaan piepen ingeval er ergens rook gedetecteerd wordt..

Wij adviseren u echter deze melders niet te laten plaatsen door uw elektricien, doch de melders te door ons te laten koppelen op uw inbraakinstallatie. De kosten zullen nagenoeg gelijk zijn. Echter, in ons geval maken we gebruik van de échte sirenes ingeval van brand en wordt 24 uur per dag volautomatisch de meldkamer gewaarschuwd en daarmee dus de brandweer. Zo bent u altijd zeker van opvolging in geval van brand. En bent u toevallig niet thuis? In dat geval ontvangt u onderweg een melding op uw smartphone.

Er bestaan heel veel soorten rookmelders, en zij hebben allen hun eigen detectieprincipe. Er bestaan optische melders, thermische melders en voorheen maakten men veelvuldig gebruik van ionisatiemelders. Deze laatste groep is niet meer toegestaan gezien de geringe hoeveelheid radio actief materiaal binnenin de melder. De keuze welke melder waar toe te passen maken wij op basis van de tekening in combinatie met onze site-survey. Bij de projectering van rookmelders is er ons alles aan gelegen in een zo vroeg mogelijk stadium rook(vorming) te detecteren in combinatie met een zo laag mogelijk risico op vals alram.

Maar niet alleen in woonhuizen, in bedrijfspanden plaatsen wij ook regelmatig automatische en handmatige rookmelders op strategische plaatsen als aanvulling op het inbraakmeldsysteem.

Dat gebeurt uiteraard niet indien er reeds een officiële (geëiste) brand- of ontruimingsinstallatie is geplaatst. In dat geval zijn er heel andere regels van toepassing en worden de detectoren niet aangesloten op de inbraakcentrale, doch krijgen de rookmelders en handbrandmelders hun eigen centrale. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het hoofdstuk brandmeldinstallaties.

Zodra er rook wordt gedetecteerd in een gebied waar bijvoorbeeld de heftrucks worden geladen, kunnen wij ervoor zorgen dat per direct de voedingsspanning wordt afgeschakeld. Maar ook indien er kantine rookvorming in uw ontstaat: wij schakelen dan per direct de stroom van de wandcontactdozen af welke zich boven het aanrecht van de pantry bevinden.

 

 

Koolmonoxide detectie:

CO-detectie, in de volksmond ook wel koolmonoxide (of zelfs kooldioxide) genoemd, is wellicht de gevaarlijkste sluipmoordenaar in ons huis. Koolmonoxide is een dodelijk en reukloos gas. Het ontstaat bij alle verbrandingsprocessen. Oók bij moderne cv-ketels!

Wat is koolmonoxide? Bij koolmonoxide denk je al snel aan die oude keukengeiser zonder afvoer naar buiten, of aan een gashaard. Maar bij elke verbranding die in en om huis plaatsvindt kan koolmonoxide in huis terechtkomen. Dus ook bij een houtkachel, of bij een barbecue die te dicht bij een open raam of deur staat, of bij een stationair draaiende auto in de garage. En zeker ook bij een open haard.

Ondanks de afname in aantallen van oude toestellen als keukengeisers neemt het aantal gevallen van koolmonoxidevergiftiging helemaal niet af. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid luidde daarover eind 2015 de noodklok. Daarbij benadrukte de raad dat koolmonoxide ook kan ontstaan in een huishouden waarin een moderne, goed afgestelde cv-ketel aanwezig is. Die ook nog eens netjes zijn jaarlijkse onderhoudsbeurt heeft gehad.

Hoe dat kan? Een cv-ketel kan veel koolmonoxide produceren als die niet goed is afgesteld of onderhouden, waardoor de verbranding onvolledig plaatsvindt. Maar verbranding is altijd een heel klein beetje onvolledig, daarom produceert iedere cv-ketel altijd wel wat koolmonoxide. En dat is normaal geen probleem, omdat de rookgassen naar buiten worden afgevoerd. Tenminste…. als die rookgasafvoer in orde is! En daar kan een probleem ontstaan.

Door onjuiste bevestiging van de afvoerbuizen kan lekkage ontstaan; bijvoorbeeld als te weinig of geen goede bevestigingsbeugels zijn gebruikt. Of in de buis zelf kan een gaatje zitten. Zo kan koolmonoxide toch in huis terechtkomen en met de luchtstromen door het hele huis verspreid raken. Ook in de vertrekken waar je leeft of slaapt.

Het is dus verstandig om, naast het plaatsen van rookmelders, ook één of meer (afhankelijk van de situatie) koolmonoxide detectoren te laten plaatsen. Deze melders kunnen enorm veel leed voorkomen.

 

 

Waterdetectie:

Een waterdetector adviseren we over het algemeen in die situaties waarbij een wasmachine of droger veel schade aan kan richten in geval van een lakkage, een afvoerslang die los schiet of een waterslot wat plotseling toch niet meer blijkt te functioneren. Wij, maar u waarschijnlijk ook, moeten er niet aan denken dat zoiets voorkomt indien uw wasmachine op de zolderverdieping staat opgesteld staat en het water wat ontsnapt gutst zichzelf door uw woning een weg naar de begane grond. Maar ook indien uw droger in de kelder opgesteld staat, en daar is geen afvoerputje in de buurt. Indien dat fout gaat staat uw gehele kelder onder water.

Dit soort detectoren zijn 24 uur per dag actief, dus ook bij een uitgeschakeld alarmsysteem. Het zou dus zomaar voor kunnen komen dat, terwijl u een kopje koffie zit te drinken, de bediening van het alarm plotseling gaat piepen met in het display de vermelding “WATEROVERLAST ZOLDERVERDIEPING”. Of u loopt door de supermarkt, en ontvangt op uw smartphone een identieke melding. Of u bent op uw werk en de meldkamer belt om door te geven dat zij een wateralarm van de zolderverdieping hebben ontvangen.

Wij plaatsen hiertoe een klein teflon blokje waaraan als het ware twee “voelvingertjes” gemonteerd zijn, net boven de vloer (ongeveer 2 mm). Zodra deze detector letterlijk en figuurlijk nattigheid voelt, volgt er direct een alarmering.

 

Temperatuurbewaking:

Mocht uw woning zijn uitgerust met een bouwkundige koeling (een zogenaamde koel- of vrieskamer), dan adviseren wij u constant de ruimtetemperatuur van het bgetreffende vertrek te bewaken.Wij plaatsen dan een elektronische MIN-MAX temperatuurdetector.

U geeft ons de toegestane temperatuurmarges aan waarbinnen de temperatuur dient te blijven, en wij genereren een alarmmelding indien het binnen de betreffende ruimte te warm of te koud wordt.

Dit soort detectoren zijn toepasbaar in een instelbaar bereik van -30°C tot +70°C.

Behalve in een woning is deze vorm van detectie uiteraard ook prima toepasbaar op de koel- of vriescel van een slagerij, bakkerij, supermarkt, bloemenwinkel, restaurant, etc.

Onze ervaring is dat onze wijze van detecteren enorm concurrerend is ten opzichte van de opties welke uw koelleverancier aanbiedt. En onze detectoren voldoen aan alle eisen welke daar aan gesteld worden.

 

Detectiemiddelen buitenshuis:

Algemene informatie:

Het doel van inbraakbeveiliging is uiteraard om in een zo vroeg mogelijke stadium de aanwezigheid van een inbreker te registreren. In veel gevallen houdt dit in dat wij al proberen een voorsignalering te genereren wanneer het object vanaf de buitenzijde benaderd wordt.

Een voorsignalering houdt in dat de bedieningseenheden al een vriendelijk “ding-dong-signaal” laten horen, zodra wij buiten een beweging registreren, eventueel in combinatie met een pushmelding naar uw smartphone(s). U wordt dus niet verrast in uw slaap, maar wordt al in een vroeg stadium van een inbraakpoging gewaarschuwd.

Normaliter sturen we op basis van een buitensignalering geen meldkamer aan. Echter, wanneer er sprake is van een verhoogd risico kan hier wel degelijk voor gekozen worden. In dat geval kan de meldkamer op haar beurt de bewakingsdienst aansturen conform een van te voren vastgelegd protocol.

Daarnaast kunnen wij de verlichting in het object aansturen indien u over een domotica installatie beschikt. Wanneer een beweging in uw tuin geregistreerd wordt, gaat allereerst de verlichting op de slaapkamer branden, vervolgens op de overloop, in het trapgat, in de keuken en daarna in de woonkamer.

Na enkele minuten schakelen we de verlichting weer in omgekeerde volgorde uit. De brandduur per ruimte sturen we op basis van een randomgenerator aan, zodat bij elke geregistreerde beweging sprake is van een verschillend lichtpatroon. Een inbreker zal zeer zeker vermoeden dat hij door de bewoner opgemerkt is.

Een inbraakbeveiliging uitbreiden met buitendetectie vergt kennis, inzicht en ervaring van degene die het beveiligingsplan opstelt. Buitenshuis bestaan vele factoren die een ongewenst alarm kunnen veroorzaken als gevolg van weersinvloeden: zaken als wind, regen, sneeuw, hagel, storm, opwaaiende bladeren, bewegend water (bijvoorbeeld in een vijver), zonlicht, wisselende temperaturen.

Maar er dient ook rekening gehouden te worden met reflectie van wisselende voorwerpen (geparkeerde auto’s of bijvoorbeeld vuilnisbakken), ongedierte en in buitengebieden kunnen uiteraard konijnen, vossen, herten maar ook wilde zwijnen voorkomen. Stuk voor stuk situaties waarop er wel sprake is van beweging, maar geen alarm gewenst is. Terwijl een persoon die door datzelfde gebied beweegt wel opgemerkt dient te worden.

U zult begrijpen dat we het hier over een lastig klusje hebben, maar voor ons als SafetyCom zeker niet onmogelijk. Wij hebben in de afgelopen jaren honderden van dit soort projecten succesvol opgeleverd, zowel in binnen- als buitenland.

Passief infrarood detectie in combinatie met radar:

 

klik maar NIET op de foto voor een vergroting!

 

Daar is ie dan. Werkelijk de enige échte bewegingsmelder voor buiten.

En wij horen het u zeggen: “Ooooohhhhhh, wat is ie lelijk!” En ja, daar heeft u helemaal gelijk in.

Hij is lelijk, maar wel van voortreffelijke kwaliteit. We hebben in de linker kolom expres de mogelijkheid uitgeschakeld om het plaatje vergroot op uw scherm weer te geven.

Deze melder is ontwikkeld in Israël, en daar wordt ie ook geproduceerd. Nu kunnen we van alles over Israël roepen, maar één ding is zeker: buitendetectie produceren dat kunnen ze als geen ander!

Waar andere merken het buiten af heel snel af laten weten, en een spoor van ongewenste alarmeringen achterlaten, houdt deze melder zich staande.

Wij plaatsen deze melder op locaties waar we ons hart vast houden met betrekking tot het eindresultaat, maar we zijn tot op heden alleen maar aangenaam verrast.

Nu heeft de fabrikant inmiddels ook een nieuw model ontwikkeld, want dat hoort zo. Je moet namelijk wel met je tijd mee gaan om de concurrentie bij te houden.

En dat is nu net weer een beetje jammer. Die nieuwe melder kan dus helaas niet tippen aan het oude model.

Dus als één van onze collega’s tijdens een bezoek aan uw object heel wijs gaat roepen dat wij als SafetyCom een oud model bij u geplaatst hebben, dan heeft ie daar helemaal gelijk in…

Maar wij weten wel beter, en u nu inmiddels dus ook! Wij wachten nog even met het integreren van zijn nieuwe broer(tje) tot de release van de allernieuwste software wordt vrijgegeven.

Om toch een keer extra te benadrukken hoe goed onze Israëlische fabrikant begrijpt aan welke specificaties een melder behoort te voldoen, hebben we hiernaast nog een foto geplaatst waarop onze ktachtpatser met zijn broertje en zusje poseert. Wij presenteren van links naar rechts: de WatchOut Extreme®, de Rokonet en de Lunar.

Onderstaand filmpje geeft een goed beeld weer van de werking van de WatchOut Extreme® detector:

 

 

Actief infrarood detectie:

klik op de foto voor een vergroting

Met actief infra rood detectie kunnen wij gevelopeningen zoals ramen, deuren of lichtkoepels aan de buitenzijde van het object beveiligen.

Een inbreker wordt dus al geregistreerd als hij nog door het raam naar binnen staat te turen. Hiertoe monteren wij aan weerszijden van het de opening een strip.

Tussen de strippen onderling worden een aantal voor het menselijk oog onzichtbare “laserstralen” over en weer gezonden.

Zodra er één of meerdere van deze stralen worden onderbroken, ontstaat er een alarmsituatie.

De stripdetectie is in diverse kleuren en lengtes leverbaar variërend van 30 tot 250 cm.

Mocht deze lengte niet toereikend zijn, dan kunnen wij de strippen onderling aan elkaar koppelen tot elke gewenste lengte.

Indien er sprake is van slaapvertrekken op de begane grond, dan adviseren wij u de aanwezige ramen te voorzien van beveiligingsrolluiken.

Vervolgens kunt u dan in overweging nemen om deze vorm van detectie aan de buitenzijde van de rolluiken te plaatsen.

In dat geval mogen we ervan uitgaan dat er al detectie plaats gevonden heeft, alvorens de rolluiken opengebroken worden.

Onnodig te vermelden dat deze vorm van detectie, zeker bij hogere risico’s, een perfecte aanvulling op de binnendetectie vormt.

 

klik op de foto voor een vergroting

Deze vorm van lichtstraaldetectie wordt ook weleens toegepast om op eenvoudige wijze vast te stellen of iemand uw terrein betreedt.

Deze toepassing is zeer zeker niet “waterdicht” qua beveiliging, maar wel bijzonder efficiënt.

Op alle hoeken van het terrein worden infrarood modules op paaltjes bevestigd welke “elkaar aankijken” middels één of meerdere voor het menselijk oog onzichtbare stralen.

Een onderlinge afstand van 200 à 300 meter is hierbij geen enkel probleem. De modules dienen onderling vrij zicht te hebben (er mag niets tussen de stra(a)l(en) staan) en wij zijn genoodzaakt om het systeem automatisch uit te schakelen indien er sprake is van mist.

Zodra men uw terrein betreedt, en hierbij praten we dan wel duidelijk over de nietsvermoedende bezoeker, en niet over de doorgewinterde inbreker, hoort u binnen in de woning een waarschuwingsgeluid.

Deze vorm van detectie is gebaseerd op de onderbreking van een relatief “dunne” lichtstraal. Dit houdt echter wel in dat men onder de lichtstraal door zou kunnen kruipen, of eroverheen zou kunnen springen.

Uiteraard zijn er ook andere detectie systemen. Actief Infra Rood detectie is een relatief goedkope manier van detecteren, maar het systeem is zeker niet waterdicht, en zal zichzelf uitschakelen in geval van mist.

 

klik op de foto voor een vergroting

klik op de foto voor een vergroting

Verder is er nog een afgeleide vorm van Actief Infra Rood detectie: wij leveren namelijk (sier)lantaarns, waarbij de detectie onzichtbaar geïntegreerd is in de lichtmasten.

U kiest dus voor een bepaalde tuinverlichting, en in de lantaarnmasten zijn de detectoren onzichtbaar ingebouwd.

Het betreft hier discrete en esthetische beamtowers waarbij de hoogte gekozen kan worden variërend van 1.2 tot 3,0 meter hoogte waarbij, afhankelijk van de hoogte, meerdere Actief Infra Rood modules geplaatst kunnen worden.

De beamtowers worden geleverd in een zelfdragende aluminium behuizing voor vrijstaande plaatsing.

Onze beamtowers zijn de compactste op de markt en hebben een diameter van slechts 8cm.

De beamtowers worden afgesloten met een volledig zwarte PVC huls en voorzien van een standaard platte topkap, of met de gepatenteerde lampmodule waardoor deze niet te onderscheiden is van standaard tuinverlichting.

 

Radar detectie:

klik op de foto voor een vergroting

Onze digitale Xpro “fuzzy logic” detectieset:

Microgolf detectiesystemen worden al vele tientallen jaren toegepast in terreinbeveiliging en zijn een zeer hoogwaardige vorm van detectie met een grote mate van detectiezekerheid bij een laag ongewenst alarm ratio.

De zender en ontvanger worden in aparte behuizingen ondergebracht en staan tegenover elkaar in lijn opgesteld, waarbij diverse bereiken mogelijk zijn tot maximaal 500 meter. Microgolf detectiesystemen zijn ongevoelig voor weersinvloeden zoals regen, mist, hagel, sneeuw en wind.

Het detectieveld van het systeem is breed en hoog waardoor het praktisch onoverbrugbaar is. Daarmee ontstaat een belangrijk voordeel ten opzichte van Actief Infra Rood detectie: men kan er hier nagenoeg niet onderdoor kruipen of overheen springen.

Microgolfsystemen kunnen zowel de snelheid als het volume van het beweegbare object analyseren, waardoor het relatief snelle konijn van de langzame indringer kan worden onderscheiden.

De “fuzzy-logic” microprocessor maakt een complete omgevingsanalyse en vergelijkt constant de ontvangen signalen met de (in)geleerde patronen. Het systeem is zelfs in staat om storende elementen zoals een bewegend hekwerk of begroeiing aan de randen van het detectiepatroon te blokkeren.

Hiermee wordt een zeer betrouwbare detectie geboden met een zeer laag niveau van ongewenste meldingen.

 

Ondergrondse detectie:

 

klik op de foto voor een vergroting

Onzichtbare gronddetectie:

Ons gronddetectiesysteem is een ondergronds drukleidingsysteem voor de onzichtbare beveiliging van particuliere, commerciële, industriële en militaire terreinen met verhoogd risico.

Het systeem kan in elke bodemsoort en onder elke vorm van bestrating zoals klinkers en asfalt (uitgezonderd beton) ingezet worden.

Ook kunnen brede detectiezones afgewisseld worden met smallere zones en is het systeem bijvoorbeeld. zeer geschikt voor heuvelachtig terrein.

Er zijn nagenoeg geen beperkingen. Mede daarom is het systeem breed inzetbaar van “hoog risico” projecten zoals defensie, gevangenissen, kerncentrales, datacentra tot en met de particuliere sector waar ook esthetica vaak een belangrijke rol speelt.

Het systeem is onzichtbaar en door de passieve werking ook niet met externe apparatuur te traceren. Het signaleert menselijke indringers onopvallend waarbij het kleine dieren, omgeving-, en weersinvloeden volledig negeert.

Het is uitvoerig getest op indringers die lopen, rennen, springen, rollen.

Unieke microprocessor gestuurde signaalanalyse biedt optimale bescherming tegen de vele variabele “buiteninvloeden” en de intelligente elektronica onderscheidt alle mogelijke alarmmeldingen.

Dankzij de speciale software kan het gehele systeem “klant specifiek” werken.

Uniek voordeel biedt de hydraulische drukcompensatie waardoor zware vrachten zoals pallets, vrachtwagens e.d. bovenop de leidingen kunnen worden geplaatst zonder dat dit ten koste gaat van de werking.

Hierdoor is ons systeem het enige gronddetectiesysteem in de markt waarbij er geen sprake is van ruimteverlies.

 

 

Thermische detectie:

klik op de foto voor een vergroting

klik op de foto voor een vergroting

klik op de foto voor een vergroting

 

Wat is dit nu voor een vreemde eend in de bijt? We waren toch beland in het hoofdstuk detectie? En nu staat hier in één keer een camera tussen? Dat klopt inderdaad!

Eén van de laatste ontwikkelingen op het gebied van buitendetectie openbaart zich in de vorm van specifiek voor buitendetectie ontwikkelde thermische camera’s. Indringers worden door dit soort camera’s (lees: detectoren) geregistreerd op basis van hun afwijkende (lichaams)temperatuur ten opzichte van de omgeving.

Met standaard thermische camera’s kun je geen gewone beeldopnames maken, ze tonen uitsluitend warmteverschillen. Dat doen ze wel zeer nauwkeurig.

Zo kun je in het donker niet alleen het silhouet zien van personen die meer warmte uitstralen dan hun omgeving, maar zelfs de plek zien waar een auto die heeft gereden, geparkeerd heeft gestaan. Je ziet dan de warmteplek op de straat.

Een warmtebeeldcamera is een camera waarbij het centrale element, de detector, gevoelig is voor infrarode straling. Infrarode (IR) straling wordt uitgezonden door elk object dat een temperatuur boven het absolute nulpunt heeft.

IR-straling is niet zichtbaar voor het menselijk oog, maar een warmtebeeldcamera kan deze straling detecteren en registreren. Die wordt vervolgens omgezet in een thermisch beeld dat wel zichtbaar is voor het menselijk oog.

Warmtebeeldcamera’s worden door ons steeds vaker toegepast en vormen als zodanig een belangrijk onderdeel van de beveiliging van een pand of bedrijf.

Deze camera’s kunnen namelijk ook in het donker uitstekend detecteren of er iets aan de hand is. Wanneer u kiest voor thermische camerabeveiliging van SafetyCom, dan bewaken we uw bedrijf of woonhuis 24 uur per dag en zeven dagen per week door middel van de modernste cameratechnieken tegen insluiping.

Alarmgevers (toeters en bellen):

 

 

Een akoestische alarmering is een luid alarmgever oftewel een sirene. Wij geven er de voorkeur aan om sirenes binnenshuis te plaatsen. Het heeft weinig zin om uw buren midden in de nacht te trakteren op een ingeschakelde sirene, omdat u van een feestje thuis komt en per ongeluk een verkeerde toets indrukt.

Daarnaast belt de meldkamer direct de opgegeven personen indien het alarm afgaat, dus wat ons betreft geen geluid aan de buitenkant.

De plaatsing van een binnensirene raden wij echter wel aan. Sterker nog: bij bedrijfspanden plaatsen wij minimaal twee sirenes en dan het liefste geografisch gezien zo ver mogelijk uit elkaar. Hiermee bereiken we dat, indien een inbreker een sirene kapot mocht slaan of anderszins saboteert, de andere sirene nog steeds inschakelt.

Een inbreker staat niet graag in de herrie. Ten eerste kan hij zich niet concentreren. Ten tweede, wellicht nog wel het belangrijkste, hij hoort niet of er iemand aan komt.

Dit staat in de officiële regelgeving: Bij een alarmsituatie dient na maximaal 60 seconden binnen het gebouw een akoestisch alarm te worden gegenereerd. Akoestische alarmgevers binnen, moeten zodanig zijn geplaatst dat binnen het beveiligde gebied het geluid ervan duidelijk is waar te nemen. Met duidelijk wordt bedoeld een minimale geluidssterkte van 60 dB(A) gemeten ter plaatse waar zich de attractieve goederen normaliter bevinden.

Bij sabotage van één van de akoestische alarmgevers dient bij aanwezigheid van een tweede alarmgever, de andere akoestische melder te blijven functioneren. Het kortsluiten of onderbreken van een kabel naar een alarmgever mag dus niet leiden tot uitval van de tweede alarmgever.

Daarnaast vinden wij de plaatsing van een elektronisch flitslicht aan de buitenzijde van het object van groot belang. In veel gevallen is dit overigens zelfs een verplichting vanuit de regelgeving. Op industrieterreinen en in vrije sector woningen is het vaak lastig om snel de huisnummers van een object af te lezen.

Nu moet u zich eens voorstellen dat de politie of een bewakingsdienst midden in de nacht (wanneer het uiteraard donker is) de opdracht krijgt om met grote spoed naar de Prinses Irenelaan 13 te rijden in verband met een alarmmelding.

Indien u een gebruik maakt van een elektronisch flitslicht zien de hulpdiensten aan het begin van de straat al waar ze moeten zijn, zodat er snel en adequaat opgetreden kan worden.

Mocht u toch voornemens zijn om een sirene aan de buitenzijde van uw pand te plaatsen, dan adviseren wij u dringend hiervoor bij uw gemeente een officiële vergunning/ontheffing aan te vragen. Bij plaatsing van sirenes aan de buitenzijde van een object is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) namelijk van toepassing.

Doet u dit niet, en mocht iemand uit uw buurt de politie waarschuwen wegens geluidsoverlast, dan waarschuwt de politie direct de brandweer om de (illegale) sirene te laten verwijderen. De kosten voor deze verwijdering, ad € 1.362,90 zijn voor u als eigenaar van de sirene. Binnen 30 dagen betalen graag.

Praktische uitvoering

Alle door ons geleverde apparatuur is, waar nodig, voorzien van een beveiliging tegen sabotage. Deze sabotagebeveiliging bewaakt het gehele systeem 24 uur per dag. Dit houdt in dat ook bij uitgeschakelde installatie de bekabeling en detectoren tegen manipulatie beschermd zijn.

De bekabeling wordt door ons zoveel mogelijk “buiten zicht” gemonteerd, maar in sommige gevallen ontkomen we er niet aan om de bekabeling geheel buiten zicht weg te werken. Uitsluitend in die gevallen wordt deze, in overleg met u, in een klein kabelgootje ondergebracht, en valt zodoende minder op. Indien besloten wordt kabelgoot toe te passen, dan wordt deze altijd deugdelijk bevestigd middels schroeven en pluggen, en niet gelijmd of gekit.

 

 

In ruimten waar het aanzicht van ondergeschikt belang is, zoals kelders, zolderingen, kruipruimten, werkplaatsen, etc. wordt gebruik gemaakt van pvc of hostalit elektriciteitsbuis welke gemonteerd wordt volgens het gestelde in de norm NEN 1010.

Afhankelijk van de situatie ter plaatse worden de benodigde buizen vastgezet met kunststof klemzadels, metalen somzadels of met spijkerclips.

 

 

De centrale apparatuur wordt door ons voorzien van een vaste aansluiting op de stroomvoorziening. Deze aansluiting geschiedt volgens het gestelde in de NEN 1010 voor laagspanningsinstallaties. Wij knopen geen draden met kroonsteentjes en plakband aan elkaar! Mocht de spanning wegvallen, hetzij door stroomstoring, hetzij door manipulatie, dan wordt de stroomlevering overgenomen door de ingebouwde noodstroomvoorziening. Deze noodstroomvoorziening is altijd in staat het systeem na het uitvallen van de normale stroomvoorziening nog minimaal 24 uur in parate staat te houden. De centrale apparatuur wordt door ons gemonteerd, op een in overleg met u nader te bepalen plaats. Plaatsing in de meterkast geniet echter de voorkeur.

terug naar overzicht naar volgende pagina

 

 

 

 

 

thời trang trẻ emWordpress Themes Total Freetư vấn xây nhàthời trang trẻ emshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữHouse Design Blog - Interior Design and Architecture Inspiration