Hema stopt proef met biometrie wegens privacyregels

De Hema stopt met het gebruik van vingerscanners voor het personeel. Deze werden toegepast bij kassa’s en prikklokken. De reden is volgens de Hema dat dit gebruik van biometrische identificatie niet voldoet aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

De vingerscanners zijn ingevoerd, zodat het personeel makkelijk kan in- en uitklokken. Ook aanmelden bij de kassa’s gaat met biometrische identificatie. Het ging in eerste instantie om een proef. Bij positieve resultaten zouden de vingerscanners in alle vestigingen worden ingevoerd. Dat gaat niet gebeuren. De bestaande vingerscanners worden uiterlijk 1 januari uit de winkels verwijderd. Tot die tijd kunnen medewerkers ook via een pincode in- en uitklokken en zich bij de kassa’s melden.

Onrust
De vingerscanners hadden kunnen blijven als de Hema vooraf via een speciaal formulier de medewerkers om toestemming had gevraagd. De directie vreest echter dat dit tot onrust bij het personeel gaat leiden. Er zou sowieso een alternatieve methode beschikbaar moeten blijven als niet elke medewerker toestemming geeft. Werkgevers mogen hun medewerkers namelijk niet verplichten om zich biometrisch te identificeren, tenzij er een groot veiligheidsbelang is en er geen andere redelijke oplossing is om hetzelfde veiligheidsniveau te bereiken.