Privacyverklaring

Bekijk de privacyverklaring van Safetyom

SafetyCom B.V. (hierna te noemen: SafetyCom), gevestigd aan de Nijverheidsweg 15, 5627 BT Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Nijverheidsweg 15
5627 BT Eindhoven
Telefoon: 040 – 2 55 43 20
https://www.safetycom.nl
E-mail: info@safetycom.nl
KVK: 52890570

Via de website www.safetycom.nl van SafetyCom worden privacygevoelige gegevens oftewel
persoonsgegevens verwerkt, zoals hieronder benoemd. SafetyCom respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt conform de nieuwe richtlijnen van de AVG. (https://www.privacy-regulation.eu/nl/)

Deze privacyverklaring maakt inzichtelijk welke persoonsgegevens SafetyCom verzamelt en gebruikt; en met welk doel dit gebeurt. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van uw gegevens
Bij het gebruik van onze website en diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn. Zo kunt u uw emailadres en/of telefoonnummer achterlaten bij het stellen van een vraag of het maken van een afspraak op safetycom.nl. Ook kunt u contactgegevens achterlaten bij één van onze medewerkers via mondelinge communicatie.

SafetyCom verklaart persoonsgegevens te verwerken, die door u zelf aan ons worden verstrekt
De gegevens die wij verwerken zijn afhankelijk van de acties die u uitvoert op onze website en de diensten die u bij ons afneemt.

Deze persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor verschillende doeleinden
Wij verwerken persoonsgegevens van de bezoekers van onze website voor één of meer van de onderstaande doelen:

  • In behandeling nemen van vragen en klachten;
  • Verwerken van sollicitaties; voor de sollicitatieprocedure geldt een aparte privacyverklaring, deze is te vinden als link op de “service” pagina.

Daarnaast heeft u de keuze om zelf persoonsgegevens achter te laten via onze website, voor één van de hierboven genoemde doelen.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die u zelf bij ons achterlaat:

  • Voor- en achternaam;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer

Bewaringstermijn van deze persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren. Na beëindiging
van onze dienstverlening worden de gegevens door ons verwijderd tenzij een wettelijke verplichting ons
noodzaakt deze gegevens gedurende een wettelijke termijn te bewaren.

Minderjarigen
SafetyCom is een zakelijke dienstverlener en levert niet aan particulieren. SafetyCom heeft niet de intentie
gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten
aan minderjarigen. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om
zo te voorkomen dat er geen gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij verwijderen dan de informatie.

Verstrekking aan derden
SafetyCom verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of
wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

Aanpassen van uw gegevens
U kunt uw klantgegevens inzien en laten aanpassen via het Controlpanel. Neem daarvoor contact op met één van onze medewerkers.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SafetyCom neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@safetycom.nl of bel ons via het op de website aangegeven telefoonnummer.

SafetyCom heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Cookies

SafetyCom kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. Je kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van je browser te veranderen. Wij verkopen of verhuren uw persoonsgegevens in geen enkel geval aan derden. Wel zullen we uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • Interne analyse van het gebruik van onze producten en diensten;
  • Indien nodig voor het leveren van (verdere) producten en diensten door ons;
  • Indien wettelijk daartoe verplicht dan wel indien het schade en/of fraude kan voorkomen.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat, wanneer wij wettelijk verplicht worden persoonsgegevens aan derden ter beschikking te stellen en/of als wij fraude of schade kunnen voorkomen door persoonsgegevens aan derden ter beschikking te stellen, wij dit ook mogen doen. In iedere andere situatie zullen wij uiteraard eerst om toestemming vragen.

Indienen klacht

SafetyCom wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd als omstandigheden hiertoe aanleiding geven.

In het kader van de incasso van onze facturen maken wij gebruik van derden zoals incassobureaus. In geval

van afsluiting wegens wanbetaling kunnen wij onze vorderingen overdragen aan zulke derden. In dat geval

worden ook uw gegevens, voor zover deze noodzakelijk zijn om de vordering te kunnen innen, aan deze

derden verstrekt.