Net2 Pro van Paxton helpt vluchtweg vrijmaken

Bij brand mogen er geen barrières zijn. Net2 Pro van Paxton kan daarom geconfigureerd worden om deuren open te sturen in geval van een brandmelding. Hiervoor dient de installateur een uitgang van het brandmeldpaneel aan te sluiten op een van de vrije ingangen op de Net2 plus.

Een van de vier vrije ingangen van de Net2 plus (deur, RTE, sabotage of spanningswegvalcontact) kan gebruikt worden voor de brandmeldintegratie. Namelijk door de uitgang van het brandmeldpaneel aan te sluiten tussen de 0V en de gekozen ingang op de Net2 plus. Er kunnen daarbij meer dan één deurcontroller gebruikt worden voor de brandmeldintegratie zodat de integratie in bijvoorbeeld meerdere gebouwen is toe te passen. Wel dient de uitgang van het brandmeldpaneel N.C te zijn. In het geval van een brandmelding valt het contact dan weg en zullen de deuren geopend worden.

Configureren van de Net2 software
De brandmeldintegratie wordt geconfigureerd in de Net2 software. In de software stelt de installateur in welke deuren er geopend worden indien er een brandalarm is. De installateur kan de integratie ook een naam geven bijvoorbeeld ‘brandalarm locatie Amsterdam’. In de lijst zijn de deuren aan te vinken die open gestuurd worden in het geval van een brandalarm.
Net2 kan geconfigureerd worden om automatisch een aanwezigheidsrapport uit te printen indien het brandalarm geactiveerd is. Om deze functie te gebruiken selecteert de beheerder in het dropdown-menu onderaan het scherm het gebied waarvan hij een aanwezigheidsrapport wilt printen.
Wanneer het brandalarm geactiveerd is wordt er een ‘Reset brandalarm’-knop in het scherm weergeven. Dit zal het brandalarm in Net2 resetten en de deuren sluiten. Dit zal overigens niet het brandmeldpaneel resetten. De brandmeldintegratie is ook geen ‘fail safe’-systeem omdat de Net2 deurcontrollers verbonden dienen te zijn met een actieve Net2 server om het deur open commando te ontvangen indien het brandalarm geactiveerd is.

Betrouwbaarheid vergroten
Een Net2 deurcontroller zal zichzelf direct open sturen als de brandmeldintegratie op die deurcontroller geconfigureerd is. De betrouwbaarheid van het systeem is nog te vergroten door het brandmeldpaneel op alle vluchtdeuren aan te sluiten. Hierbij is het wel van belang dat de deurcontroller onder spanning staat.
Gekozen kan worden om spanningsloos ontgrendelde sloten toe te passen. Indien de voeding wegvalt zal het slot in de ontgrendelde positie staan zodat de deur geopend is.
Ook een alternatieve manier is mogelijk om vluchtdeuren te openen. De meest voorkomende variant hiervan zijn breekglas handmelders. Paxton adviseert altijd overleg met de brandveiligheidsinspecteur over de eisen van het systeem. De Net2 server dient actief te zijn en de deurcontrollers dienen verbonden te zijn met het netwerk zodat deze open gestuurd kunnen worden in geval van brand.