Nieuwe Beveiligingsrichtlijn PKVW en Productenlijst

Soms blijkt er behoefte te zijn aan een hogere mate van beveiliging dan het basisniveau van drie minuten inbraakwerendheid van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. De werkwijze van de inbreker in een bepaalde gemeente of regio, maar ook de ligging van een woning kan een reden zijn om, – uiteraard in overleg met de klant – over te gaan tot een hoger niveau van beveiliging. Om hier eenduidig richting aan te geven, is voor een aantal gevelelementen in deze Beveiligingsrichtlijn de mogelijkheid toegevoegd conform PKVW Zwaar te beveiligen. In de PKVW Productenlijst is een afzonderlijke kolom opgenomen voor de producten die hiervoor geschikt zijn. Op een nader te bepalen moment zal het mogelijk zijn om een woning ook te voorzien van een bijbehorend certificaat.

In de vernieuwde Productenlijst versie april 2018 wordt extra aandacht besteed aan het plaatsen van cilinders die aan de binnenzijde van de deur voorzien zijn van een draaiknopcilinder. Steeds vaker worden deze mechatronische of mechanische cilinders geplaatst. Deze cilinders zijn SKG gecertificeerd onder voorwaarden. Zodra er binnen een meter van het bedieningspunt glas in of naast de deur aanwezig is moet er inbraakwerende beglazing (P4A) worden toegepast en moet er tevens een anti-manipulatieplaat aangebracht worden. Deze plaat hoeft niet te worden aangebracht wanneer de draaiknop tegen manipuleren bestand is.

Meer informatie is hier te vinden.