o4 Advies op maat

Home o4 Advies op maat
Advies op maat

U kunt geheel vrijblijvend en kosteloos een afspraak met ons maken. Onze beveiligingsadviseur komt dan bij u ter plaatse (zonder stropdas, maar wél met ruim 30 jaar ervaring) en analyseert samen met u de eventuele (inbraak)risico’s. Op basis van die gegevens stelt hij, na een gedegen risicoanalyse, een beveiligingsplan op. Dit risicoplan komt tot stand op basis van de VRKI 2.0 regeling versie 2018 (welke wordt gehanteerd door de assuradeuren in Nederland) in combinatie met zijn persoonlijke ervaring.

Op basis van de uitkomst van onze risico-analyse weet u binnen 5 minuten wat de mogelijke eisen vanuit uw verzekeraar zijn.

Zo speelt het soort bedrijfspand (bewoond/onbewoond) en de ligging hiervan (binnen de bebouwde kom/op een industrietrein) ook een rol bij het tot stand komen van de risicoanalyse. Daarnaast kijken we voor wat betreft het soort goederen wat aanwezig is, zowel naar de waarde hiervan als naar de attractiviteit, maar ook naar de wijze van opslag. Goederen kunnen namelijk tentoongesteld zijn in een winkel of showroom (kleine aantallen en vaak zonder verpakking), of in een magazijn in de fabrieksverpakking. Tevens kan het zo zijn dat er zich attractieve goederen binnen uw bedrijf bevinden, welke u zelf in gebruik hebt.

Wij onderscheiden grofweg drie groepen ondernemers.:

Afbeeldingsresultaat voor ondernemer

Ondernemersgroep 1 kiest vrijwillig voor een beveiliging en maakt hiermee een weloverwogen keuze

Er is een grote groep ondernemers die vrijwillig en geheel uit eigen beweging kiezen voor veiligheid en een beveiligingsinstallatie laten plaatsen. Zij houden duidelijk rekening met de veiligheid van hun personeel en de bedrijfsschade (en niet te vergeten de gevolgschade) die een inbraak met zich mee brengt. Bij een groot aantal inbraken of pogingen daartoe, blijkt de gevolgschade namelijk vele malen hoger dan de schade van de initiële diefstal (weggenomen goederen).

Denk hierbij aan mogelijke brandstichting na de (al dan niet geslaagde) inbraak, joyriding door het magazijn met een eventueel aanwezige heftruck, beschadiging aan de opstal (sloten/kozijnen/hekwerk/graffiti tegen wanden), maar denkt u ook eens na over de kosten van reconstructie.Hiermee doelen we op een inbraak waarbij bijvoorbeeld uw (data)server wordt weggehaald en/of uw archief in brand wordt gestoken… Allemaal zaken waarbij u waarschijnlijk niet elke dag stil staat.

 

Afbeeldingsresultaat voor verzekering

Ondernemersgroep 2 kiest voor een beveiliging vanwege een opgelegde eis door hun assuradeur

Dan is er een tweede groep van ondernemers die wel een alarminstallatie laten plaatsen, maar  puur en alleen vanwege het feit dat hun assuradeur het (diefstal)risico anders niet zou dekken. Met andere woorden: de aanwezigheid van een alarmsysteem is bij deze ondernemingen van essentieel belang en vormt derhalve een integrale voorwaarde voor acceptatie van het diefstalrisico door verzekeraar.

De kreet welke wij van deze ondernemers vaak horen is: “Ik vind een alarmsysteem veel te duur, ik zet wel een goed slot op mijn deur en verzeker mijn inventaris en/of goederen dan maar niet, en neem zelf het risico wel op me.”

Uiteraard is dit uw eigen vrije keuze. U bent in Nederland immers niet verplicht, zoals dat bijvoorbeeld wel het geval is met een WA verzekering, om het diefstalrisico van uw inventaris en of goederenvoorraad te verzekeren. U dient zich echter terdege te realiseren, dat u in zo’n geval ook niet, of slechts gedeeltelijk verzekerd bent, voor de schade als gevolg van een inbraakpoging (bijvoorbeeld de inbraakschade aan uw pand of bijvoorbeeld de schade indien een inbreker brand zou stichten).

 

Ondernemersgroep 3 heeft (nog) geen beveiliging uit onwetendheid met alle gevolgen van dien ingeval van een inbraak

De derde groep ondernemers zijn “de onwetenden”. Deze groep loopt wellicht nog wel het grootste risico. Vrijwel dagelijks komen wij in contact met ondernemers die denken dat ze hun zaakjes goed voor elkaar hebben. Zij zeggen dan ook: “Regelmatig komt mijn tussenpersoon hier op de koffie om de polissen door te nemen, en die vindt alles hartstikke prima zoals het nu is, want ik heb een Lips-slot in mijn voordeur”, of erger nog: “Een paar jaar geleden was hier nog iemand (?) van de verzekering en die zei dat we alles écht heel goed voor elkaar hadden”.

Op beide opmerkingen is steevast onze reactie: “Is dat door uw verzekeraar dan ook schriftelijk aan u bevestigd, zodat u ingedekt bent in geval van een inbraak?” Dit blijkt echter vrijwel nooit het geval. Sterker nog, indien wij dan vragen naar een kopie van de verzekeringspolis (oftewel het leidende document tijdens de afhandeling van onverhoopte schades), staat daar nagenoeg altijd het tegengestelde in vermeld, oftewel: de alarmclausule.

En deze alarmclausule ziet er bij vrijwel alle maatschappijen identiek uit en luidt als volgt:

De verzekerde garandeert aan de maatschappij en deze verzekering geschiedt daarom ook op uitdrukkelijke voorwaarde dat ten aanzien van het diefstal-/vandalismerisico het/de in de polis genoemde adres(sen) is/zijn beveiligd conform de richtlijnen van het CCV/BORG door een gecertificeerd beveiligingsbedrijf, aangesloten bij een certificatie-instelling die een licentieovereenkomst heeft met het CCV. Verzekerde is verplicht:

  • een onderhoudscontract af te sluiten (voor het elektronische deel van de installatie) met een gecertificeerd beveiligingsbedrijf, aangesloten bij een certificatie-instelling die een licentie-overeenkomst heeft met het CCV. Dit onderhoudscontract dient in te gaan op de datum van oplevering van de beveiliging en van kracht te blijven gedurende de looptijd van de verzekering;
  • de beveiliging in werkvaardige toestand te houden en te gebruiken;
  • indien de beveiliging zich om welke reden dan ook niet in werkvaardige toestand bevindt, dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op de eerstvolgende werkdag mede te delen aan het beveiligingsbedrijf;
  • indien de beveiliging niet binnen 3 x 24 uur gerepareerd kan worden, de verzekeraar hieromtrent zo spoedig mogelijk in te lichten en de voorschriften van de verzekeraar op te volgen;
  • gedurende de tijd dat het beveiligingsniveau (bouwkundig en/of elektronisch) zich niet in werkvaardige toestand bevindt die maatregelen te treffen, welke redelijkerwijs verwacht mogen worden om schade ten gevolge van diefstal-/vandalisme te voorkomen;
  • vooraf overleg te plegen met het beveiligingsbedrijf en de verzekeraar indien ten gevolge van een verbouwing of anderszins al dan niet tijdelijk een geringere graad van beveiliging optreedt.
    Indien bij schade blijkt dat aan bovenstaande eis niet dan wel niet geheel is voldaan,geldt er een eigen risico voor verzekerde van 10% van het schadebedrag met een maximum van € 50.000,=.

Onnodig te vermelden wat een verzekeraar u te melden heeft indien u niet aan de vooraf door hen gestelde eisen (zoals vermeld in uw polis) voldoet, en toch een schade probeert te claimen. Met dank overigens aan uw tussenpersoon, die zich op dat moment waarschijnlijk nog wel de kwaliteit van uw koffie, maar helaas niets meer over het Lips-slot op uw voordeur kan herinneren. En dan was daar ook nog die meneer van de verzekering die langs geweest was. Hoe heette die ook alweer? Was dat niet iemand met een blauw colbertje, een snor en een rode Alfa Romeo?

Wij weten als geen ander dat u het enorm druk hebt als ondernemer, en het doorspitten van uw verzekeringspolissen klinkt nu niet echt als een uitdaging. Maar toch kunnen we u niet vaak genoeg waarschuwen. Neem een momentje de tijd om in uw verzekeringspolis te kijken (inventaris/goederen polis), en vergewis u van het feit dat er geen alarmclausule vermeld staat. Mocht dit echter wél het geval zijn, laat dan zo spoedig mogelijk een inbraakbeveiligingsinstallatie plaatsen, of zeg uw verzekering per eerstvolgende vervaldatum op, daar u toch geen (of slechts gedeeltelijke) dekking hebt, in geval van inbraakschade.

Bent u reeds het bezit van een beveiligingssysteem, maar twijfelt u of deze aan de gestelde voorschriften voldoet? Neem dan contact met ons op voor een inspectie ter plaatse. Dat kan ook indien de installatie initieel niet door ons is aangebracht. Indien de installatie na onze inspectie aan de gestelde eisen blijkt te voldoen, ontvangt u hiervan van ons een schriftelijk bewijs (opleveringsbewijs) wat u vervolgens aan uw assuradeur dient te overleggen. De geldigheidsduur van dit opleveringsbewijs bedraagt 1 jaar en kan verlengd worden tot 5 jaar, mits er onderhoud wordt uitgevoerd volgens de vastgestelde regels.

thời trang trẻ emWordpress Themes Total Freetư vấn xây nhàthời trang trẻ emshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữHouse Design Blog - Interior Design and Architecture Inspiration